20 ลักษณะของบ้านที่อยู่แล้วเงินทองไหลออก ชีวิตติดขัด อยู่แล้วอับโชค!!! Mastery Resolution - บริษัทเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ครบวงจร

NEWS & ARTICLES

22 May 2022 16315 VIEWS

20 ลักษณะของบ้านที่อยู่แล้วเงินทองไหลออก ชีวิตติดขัด อยู่แล้วอับโชค!!!


POSTED BY Mastery Resolution

เมื่อบ้านเป็นที่สร้างความรัก ความอบอุ่นภายในครอบครัว และยังเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับหลายๆ คน บทความนี้จะบอ ก 20 ลักษณะของบ้านที่อยู่แล้วเงินทองไหลออก

ชีวิตติดขัด ไปดูกันว่าลักษณะบ้านแบบไหนที่อยู่แล้วความครัวไม่มีความสุข และเก็บเงินไม่อยู่ คนในบ้านพบเจอแต่ปัญหาชีวิต และเมื่อรู้แล้วก็ต้องรีบแก้โดยด่วน

1  อย่ามีช่องแหวกกลางที่นอน
2 อย่าทำขื่อใหญ่กว่าเสาบ้าน
3 อย่าสร้างบ้านลักษณะเหมือนกับศาลพระภูมิ
4 อย่าสร้างบ้านคร่อมต้นไม้

 

 

5 อย่าสร้างบ้านขวางด ว งอาทิตย์
6 อย่าทำระเบียงรอบบ้าน 4 ด้าน มันจะเหมือนศาลามากกว่าบ้านนะ
7 อย่าทำบ้านเรือนมี 4 จั่ว
8 อย่าทำบ้านมี 4 จั่ว

9 อย่าให้จำนวนขั้นบันไดเป็นเลขคู่
10 อย่าทำประตู 4 แห่ง หน้าต่าง 9 แห่ง ห้ามเลย และอย่าให้ประตูอยู่กลางบ้าน

11 อย่ าหันเตียงไปทางทิศตะวันตก

12 บันไดอย่าให้ลงทางทิศตะวันตก
13 อย่าให้มีน้ำพุ น้ำตกไหลเข้าตัวเรือน

 

 

14 อย่านอนขวางกระดาน
15 อย่าทำบ้านรูปตัวที
16 ไม่ทำทางลอ ดใต้ห้องน้ำ
17 อย่าทำภูเขาจำลองกลางบ้าน

18 อย่าทำเรือนอ กแตก คือบ้านที่ทะลุหน้าหลังถึงกันได้
19 อย่าใส่ช่อฟ้า ใบระกา เครื่อง ห ล ว ง เครื่องวัด มันควรอยู่ในวัดไม่ใช่บ้าน
20 อย่าทำทางเข้าออ กคู่ไว้ตอนมุมของที่ดิน ที่ทางสามแพรกหรือ 4 แยก

 

 

 

อีก 20 ข้อเกี่ยวกับ...ข้อห้ามที่ทุกคนจะต้องรู้

 

1 อย่าปลูกต้นไม้ใหญ่กลางบ้าน อย่าปลูกต้นไม้รอบบ้านเยอะเกินไป โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ เพราะต้นไม้พอมันโต ใบมันร่วง ร า ก มันเดินเยอะ บางชนิดอาจจะส่ งผลต่อบ้านได้

ก่อนจะปลูกต้นอะไรควรศึกษาให้ดีก่อน บางต้นลมพัดเบาๆ กิ่งก็หักง่ายแล้ว หล่นลงมาทับบ้านเสียห า ยได้

2 พยายามอย่าสร้างบ้านที่มีถนนล้อม 4 ด้าน เพราะจะทำให้มีเสียงรบกวนคนในบ้านตลอ ดเวลา ฝุ่นเยอะ และส่ งผลเสียต่อ สุข ภ า พ จิ ตของคนในบ้าน พลังกายก็ลดลงเช่นกัน

3 อย่าปลูกบ้านที่จะทำให้สภ าพ จิตใจเราไม่ดี เช่น ใกล้ ป่ าช้ า ใกล้โรงพย า บ าล ใกล้ เรื อ นจำ ใกล้สถานีตำร ว จ เป็นต้น จะทำให้รู้สึกห ด หู่ สภาพ จิ ตไม่ดี โดนรบกวนจากสถานการณ์ต่างๆ มากมาย

4 อย่าปลูกต้นไม้บังประตูทางเข้าบ้าน จะส่ งผลมิตรสับสน แขกมาเยือนว่าไหนคือประตูทางเข้าบ้าน

5 อย่าปลูกบ้านคร่อมบ่อน้ำ ตอไม้ หากมีรีบขุดออ กไปก่อน เพราะหากปล่อยไว้อนาคต ป ล ว ก จะแทะดินใต้บ้านเรา เสี่ยงทำให้ดินทรุดบ้านทรุดพังได้ หากดินตรงนั้นเป็นบ่อควรถมให้ดีก่อน

6 อย่าให้มีร่องน้ำไหลผ่ านบ้านหรือบริเ วรบ้าน เพราะว่ามันบ่งบอ กถึงสภาวะแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ มันผิ ดหลักฮ ว ง จุ้ ยเหมือนบ้าน อ ก แ ต กเลย

 

 

7 อย่าสร้างกระแสน้ำใหญ่ติดตัวบ้าน จะส่ งผลให้รัศมีคนในบ้านโดนบัง

8 อย่าสร้างบ้านในน้ำเพราะว่าความชื้นจะเยอะเกินไป ส่ งผลให้คนในบ้านรู้สึกอึดอัด ไม่สบายตัว ห า ยใจไม่สะดวก และเสี่ยงเป็นโ ร คที่เกี่ยวกับทางเดินห า ยใจได้ และตัวบ้านเองจะผุกร่อนได้ง่าย

9 อย่าสร้างกำแพงก่อนบ้าน มันลำบากเวลาจะสร้างบ้าน อาจจะทำให้กำแพงพังเสียห า ยได้

10 อย่าให้มีสระน้ำ บ่อน้ำ หลังบ้าน ผิ ดหลักฮวงจุ้ยอย่ างรุ น แ ร ง จะทำให้ส่ งผลไม่ดีต่อคนในบ้าน

11 อย่าสร้างศาลพ ร ะ ภูมิหันหน้าออ กนอ กบ้าน โดยก่อนจะตั้งศาลควรหาตำแหน่งที่เหมาะสมก่อน

12 อย่าสร้างรั้วกำแพงสูงกว่าตัวบ้าน จะเป็นการปิดทางลดที่จะเข้ามา จะทำให้บ้านอุดอู้เกินไป ห า ยใจลำบาก อากาศไม่ถ่ายเท

13 อย่าทำซุ้มประตูทางเข้าใหญ่กว่าตัวบ้าน จะทำให้บ้านหมดราศี และทำให้คนในบ้านรู้สึกไม่ค่อยดี

14 อย่าสร้างบ้านบนหน้าผาสูง แม้วิวจะสวยแต่มันอั น ต ร า ยมาก แถมก่อสร้างย ากลำบากเปลืองเงินอีกด้วย

 

 

15 อย่าสร้างห้องน้ำมากกว่าสมาชิกในบ้าน มันเปลืองพื้นที่
16 อย่าสร้างบันไดหรือห้องน้ำกลางบ้าน จะทำให้คนในบ้านเ จ็ บป่ ว ยง่าย
17 อย่าสร้างประตูหน้าต่างเยอะเกินไป จะทำให้เงินรั่วไหลออ กจากบ้าน
18 อย่าสร้างห้องนอนใต้บันใด จะทำให้รู้สึกไม่สงบ นอนไม่หลับ เสียสุ ขภ า พ จิ ต สุ ข ภ า พก าย

19 อย่าสร้างบ้านหลังใหญ่หากสมาชิกในบ้านน้อย จะทำให้ดูแลรั ก ษ าลำบากมาก
20 อย่าดัดแปลงกำแพงเป็นหน้าต่าง เพราะจะทำให้บ้านนั้นไม่สมดุลได้

การจะสร้างบ้านแต่ละหลังนั้นจะต้องคำนึงถึงอะไรหลายๆ อย่างเลย จะต้องมีการวางแผนให้ดีดูทุกอย่างด้วยความละเอียดมากที่สุด เพื่อให้ได้บ้านที่น่าอยู่ และเป็นบ้านที่อยู่แล้วสบายกาย สบายใจจริงๆ หลักฮวงจุ้ยก็เป็นสิ่งที่จะต้องดูเช่นกัน

เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

 

ขอขอบคุณ krustory

MASTERY RESOLUTION COPYRIGHT 2019